Singapur’da Doktora: Ders Seçimi ve Yükümlülükler

PhD in Singapore: Course-load and Scholarship-conditions

Öncelikle belirtmem gerekirse NUS, 1905’te kurulmasına rağmen, Biyomedikal Mühendisliği henüz 2002’de kurulmuş yeni bir bölüm burada. NUS, mühendislikte ve yaşam bilimleri/biyolojide QS Ranking ve Times Higher Education (THE) sıralamalarında ilk sıralarda yer almasına rağmen biyomedikal mühendisliği için alt dal bulunmadığından biyomedikal mühendisiliği alt başlığı içinde göremeseniz de NUS BME’nin çıtayı epey yükseğe diktiğini söyleyebilirim.

NUS Biomedikal Mühendisliği Sıralaması

QS 2020 sıralamasında Mühendislik ve Teknoloji (Engineering and Technology) alt dalında NUS’un konumu (10.sırada) (solda). THE’nın 2020 Araştırma (Research) alanında Genel Mühendislikte (General Enginering), NUS’un konumu (25. sırada) (sağda).

Ders Seçimi

Bu sebeple, burada yazdıklarımı, NUS Biyomedikal Mühendiliği (+NUS Research Scholarship) çatısı altında okumanızı rica ederim.

Nusmods — Timetable ile dersler hakkında detaylı bilgi almanız mümkün.

Burs Koşulları

ASTAR gibi direk enstitüde çalışacak SINGA bursu ile geldiyseniz, asistanlık zorunluluğu yok. Sadece ders yükü ve araştırmalarınız var. Ancak, benimki gibi direk departmana bağlı bir NUS Burs Programı ile geldi iseniz (NUS Research Scholar çatısı altında), bunun yanı sıra asistanlık ya da buralı iseniz mezuniyet sonrası ülkede birkaç yıl hizmet zorunluluğu bulunmakta.

Genel koşullar

 • 24 kredi (4 kredilik 6 ders diyebiliriz)
 • 5 üzerinden 3.5 ortalama (merak edenler için notların puan karşılığı A=5, B=3.5, D=1; bu da 4lük sistemde en az 2.8 demek)
 • Sadece 5000 (normalde MSc için) ve 6000 (normalde PhD için) kodlu lisansüstü dersler bu 24 krediye dahil.
 • Benim gibi farklı bir alandan gelenler için BN5101 (ilk dönem) ve BN5102 (ikinci dönem) adlı 4er kredilik iki ders zorunlu (yani geriye 4 ders seçme hakkımız kalıyor).
 • BN kodlu en az iki biyomedikal mühendisliği dersi almak zorunlu.
 • Bir tane 4000 kodlu derse izin var (ama önerilmiyor).
 • Kredi içerisine dahil olmayan EG5911 Research Methodology and Ethics (kısaca Bilkent’teki kütüphane nasıl kullanılır, Zotero nedir nasıl kullanılır, literatür nasıl taranıra dair bir 4 saatlik tek oturumlu ders) adlı bir dersi ilk dönem almak zorundasınız.
 • Yine kredisiz olan ES5101 Technical Communication for Engineers (kısaca makale yazma vs.) dersini 3 dönem içinde almak zorundasınız.
 • En az iki adet 6000 kodlu ders alma zounluluğu var.
 • Her dönen en fazla bir tane olmak koşuluyla ortalamanızı düşüreceğini düşündüğünüz bir dersi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra S/U (geçme/kalma) dersine çevirmeniz mümkün (S = Satisfactory (pass), U = Unsatisfactory (fail)). Böylece ortalama düşecek, bursum kesilecek kaygısına son.
 • Endüstri ile ilgileniyorsanız (attach to a company), bunun için de izin veriyorlar. Hatta bunu bir ders olarak saydırabiliyorsunuz.
 • BN6999 — Seminars dersi de zorunlu. Bunu da iki dönem içinde 20 seminere katılıyor (en az 10u kendi departmanınızdan) ve her birine tek sayfalık rapor yazıyorsunuz.
 • Asistanlık zorunluluğu olanlar için 416 saatlik süreyi ya 4. sınıf öğrencisi eğiterek ya da ders/lab asistanlığı ile doldurabilirsiniz. Son yılınızdan önce tamamlamanız gerekiyor (Bilkent’te lisansüstü yapanlar için çantada keklik =D).

Yeterlilik Koşulları

 • Her dönem sonunda (diğer dönem başında), 2 sayfalık bir ilerleme raporu yazıyorsunuz.
 • Öncelikle Comprehensive Qualifying Exam (CQE) adı verilen, size verilen bir makaleyi 3 gün içinde okuyup 3 sayfalık bir kritik yazdığınız ve kendi hocanız dahil 3 hoca karşısında sunduğunuz bir sınavı geçmeniz lazım (ikinci dönemin mid-break’inde).
 • Bir sonraki aşama QQE. Ama ona girebilmek için de en az 16 kredilik dersi bitirmiş olmanız, İngilizce dersi alma zorunluluğunuz varsa (benim yoktu), onda en az Intermediate- orta seviyeyi bitirmiş olmanız, CQE’yi geçmiş, en az 10 seminer raporunu teslim etmiş, en az 156 saatlik asistanlık süresini doldurmuş, EG5911 Research Methodology and Ethics dersini geçmiş, bir de tez sunumu yapmış olmanız (herkese açık) gerekiyor.
 • Oral Qualifying Exam (OQE) adı verilen aşamada da bir tez ilerleme raporu yazıp, onun sunumunu yapıyorsunuz. Bu sınava 2 yıl içinde girmeniz ve geçmeniz lazım doktoraya devam edebilmek için.

Birinci Dönem

Bilkent’te tezimi verdikten sonra 3 hafta içinde henüz tatil olduğunu bile anlayamadan, bavulumu bir kez daha toparlayıp doktoraya buraya geldim. Henüz jet-lag durumu geçmeden 2 gün içinde lab toplantımıza katılıp 4. gün içinde de hocamla proje tartıştım. Olaylar biraz hızlı gelişti, birinci dönem projeye adım attım, ilk ay içinde henüz projeme nasıl başlayacağımı kestirememişken bir de nur topu gibi son sınıf öğrencisi (Final Year Student -FYP) verdi hocam.

İlk dönem ders programım (EE değil de BN6999 doğrusu).

İkinci Dönem

İkinci dönem derslerim (BN6999 olacak doğrusu EE6999 değil).

Tabiki mesele bu aşamalar değil, bunlar işin tuzu biberi. Umarım gerçekten yeterli olabileceğim bir sürece evriliyorumdur, zira doktoradan maksat bir özel alanda uzmanlaşmak. Bakalım zaman bize neler gösterecek, çalışmaya ve paylaşmaya devam!

--

--

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek