Singapur’da Doktora: COVID kısıtlamaları, Evde Kal Uyarısı ve Son Ders Dönemi

In this article, I will talk about my personal experience after Lockdown: Zoning, RAship, and Courses that need to be completed for PhD.

Güvenli Giriş Çıkış barkodları. Lockdown sonrası enstitüde çalışabilmek için TraceTogether’ı indirmek zorunda idik. Ancak onun yanı sıra, bir yerlere girip çıkarken de barkod okutuyorduk (kimlik numarası vs. ile) bu şekilde.
NUS Safe Uygulaması. Aktif olduğumuz veyahut yurtta olduğumuz için olan alanlara göre sınırlı bir hareket alanımız oldu, salgını kontrol altına almak için. Geçtiğimiz haftalarda bu zorunluluk kalktı.
NUS Safe Uygulaması. Günde iki kez sıcaklık ve COVID belirtileri olup olmadığını giriyoruz (Hala devam ediyor. Tek fark, Faz-3'e geçtik 28 Aralık itibari ile. Dolayısyla, bir kez girmek yeterli artık).
SHN odasının girişi (Married Aparts, Utown).
SHN Odası (Married Aparts, Utown).
SHN’deki bir öğün yemeğimden bir kare. Tavuklu makarna.
Benim devasa kırkayaktan sonraki normal halim.

--

--

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek